18 cze 2012

Przed wielkanocą


.w.f.


Dużo jabłek


Animacja zrealizowana na warsztatach filmowych
w Kołobrzegu.

Krótka, ale pracowita (dla mnie)

Przygoda z Malczewskim


Pożegnanie klas maturalnych,
czyli klasy IV jcg z wychowawczynią p. Przygodą
z Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego.

Z tego powstał tytuł:
"Przygoda z Malczewskim"

Kultu-a